Oorsprong familie van der Heide.

Onze eerst bekende voorouders waren Jan Jans en Trijntje Jans, (turf)schipper en schipperske te Noorderdragten, gehuwd in 1776 in de Hervormde kerk te Drachten. De oudste zoon Jan Jans, boer in Opeinde, heeft 18 april 1812 de naam van der Heide aangenomen, voor het hele gezin, vrouw en zes kinderen.
zie foto acte onder aan deze pagina.

Voor info over Opeinde zie de link naar de site onderaan dit stukje. Op de bijzondere begraafplaats in Opeinde (De Pein) zijn zes familiegraven, zie foto's.

Jan Jans kocht in 1812 de zathe annex herberg PAS-VER. Hier heeft de familie tot 1835 gewoond.

Na het overlijden van Jan Jans in 1822 kwam jongste zoon Foppe Jans met zijn vrouw Aaltje Jacobs Noordstra en gezin bij moeder wonen op PAS-VER te wonen. De kost werd verdiend met herberg/tapperij en veehandel.

 

 


Woonplaatsen van der Heide.
De familie van der Heide heeft vanaf 1812 tot 2004, 192 jaar, gewoond  en gewerkt op en rond
PAS-VER aan de Folgersterloane tussen Rottevalle en Drachtster Compagnie.


Eerst op PAS-VER, zie geschiedenis PAS-VER, en vanaf 1835 in een nieuw gebouwde boerderij aan de Folgersterloane.

In 1875 , na het overlijden van zijn grootmoeder Aaltje Jakobs Noordstra, kocht mijn overgrootvader Foppe Minderts van der Heide de boerderij van de erfgenamen. In de kadaster boeken is er sprake van herbouw in 1875.

Toen de oudste zoon Jacob Foppes van der Heide in 1907 trouwde liet Foppe Minderts van der Heide een nieuwe boerderij bouwen aan de overkant van de Folgersterloane. Hier woonde hij tot zijn overlijden in 1927 met zijn vrouw Baukje Lammerts de Haan. Later heeft schoonzoon Willem van der Veer met Brechtje van der Heide er  gewoond. De laatste bewoner was Willem de Haan 1939-2023, kleinzoon van Willem van der Veer.

In 1930 liet Jacob Foppes van der Heide 1897-1947 door zijn zwager Siebe Houtman uit Nijega -getrouwd met Taapke Foppes van der Heide- voor de oude boerderij een nieuwe boerderij bouwen.

 

Vier generaties van der Heide veekoopman

Jan Jans was naast boer, tapper/herbergier ook (vee) koopman, na zijn overlijden kwam Foppe Jans met gezin bij moeder op PAS-VER te wonen en ging door met de veehandel.
De jongste zoon Jacob Foppes -1837-1872- leerde het vak van vader en ging mee de boer op. Vanaf PAS- VER werden de veemarkten in de regio bezocht maar ook de markt in Purmerend. Het vee werd dan begin van de week naar de boot Lemmer-Amsterdam gedreven  en vandaar naar de markt in Purmerend. De vrouwen moesten dan de boerderij en herberg runnen waar het volgens overlevering "soms nogal ruig aan toe ging" Dit was de reden dat Foppe Jans in 1835 een nieuwe 
boerderij bouwde 
een eindje verder dan PAS-VER richting Dr. Compagnie aan de andere kant van de Folgersterleane.

Na het overlijden van Taapke Foppes 1826-1860 en Mindert Jans 1818-1862  kwam de jongste zoon van Mindert en Taapke Foppe Minderts 1847-1927 bij de pake en beppe van moeders kant, Foppe en Aaltje  te wonen. (Mindert en Taapke waren neef en nicht) Hij ging met pake Foppe en omke Jakob Foppes op pad en werd ook veekoopman. De familie woonde toen dus niet meer op PAS-VER. Op de grafsteen van Foppe Jans en Jacob Foppes op de begraafplaats in Opeinde staat vermeld: in leven koopman bij Rottevalle.

 

image

Grafsteen van Foppe Jans en Aaltje Jacobs Noordstra op de bijzondere begraafplaats in Opeinde.

image
Grafsteen van Jakob Foppes van der Heide, op de bijzondere begraafplaats in Opeinde. Jakob was ongehuwd.

 

 


 

 

 

Woonhuizen vanaf 1812

 PAS-VER is in 1907 door Jitze Wiebes van der Vlugt verbouwd en kreeg het aanzicht zoals dat nu nog is. In de boerderij/herberg die hier tot 1907 stond hebben Jan Jans van der Heide, 1762-1822, met zijn vrouw Taapke Rommerts van der Heide, 1765-1844, en hun gezin van 1812 tot 1835 gewoond, zij hadden hier een boerderij, veehandel en een herberg.

Geschiedenis Pas-Ver

 

De geschiedenis van boerderij PAS-VER , de boerderij is rond1790 gebouwd.

In 1812 zijn Jan Jans en Taapke Rommerts van der Heide hier komen wonen. Zij hadden hier een boerderij annex herberg. Jan Jans was met zijn kleinzoon zoon Jacob Foppes en later kleinzoon Foppe Minderts ook veekoopman.   Jetze Wiebes van der Vlugt, de elfde eigenaar in successie, gaf in 1907 opdracht tot herbouw van de herberg. In een acte van 1918 wordt PAS-VER nog steeds herberg genoemd, maar wel is dan al sprake van een schuur.

 

 Bij de aankoop van PAS-VER in 1940 door Binne Keulen is er  

sprake van een boerderij met lytshûs, met als centrale punt een ruime kamer met buffet. Er is daarna geen sprake meer van een herberg.

Twee generaties  Keulen hebben hier hun veehouderij uitgeoefend.

Momenteel kan PAS-VER aangeduid worden als een woonboerderij.

PAS-VER is in 2013  geplaatst op de lijst van gemeentelijke monumenten, (Smallingerland)

Tekst en foto van dit artikel: Jaap van der Wal , Smelnes Erfskip.

 

 


 

 

 

Foto van een schilderij gemaakt in 1978, in opdracht van Lammert van der Heide 1924-2004, door Bernardus (Nakke) Nieuwenhuis van de boerderij Folgersterloane 55. 

Hier heeft de familie van der Heide van 1835 tot 2004 gewoond, eerst in de oude boerderij, 'it âldhûs', (net zichtbaar op de foto) en vanaf 1930 tot 2004 in de 'nieuwe'' boerderij. Lammert van der Heide -1924-2004- was de laatste bewoner. Zie foto's

 


In 1930 liet Jacob Foppes van der Heide 1897-1947 door zijn zwager Siebe Houtman uit Nijega -getrouwd met Taapke Foppes van der Heide- voor de oude boerderij een nieuwe boerderij bouwen.

Op de luchtfoto de oude en de nieuwe boerderij.

 

Toen Beppe Fenna Dijkstra in 1939 overleed kwam Sijtske Gaastra - Boersma op 3 mei 1941 als huishoudster bij de familie. Na het overlijden van pake Jacob Foppes in 1947 is zij bij de familie gebleven. Toen drie van de vier kinderen het huis uit waren is zij met omke Lammert  tot haar overlijden in 1987 bij de familie gebleven.

 

'tante' Sijtske voor de boerderij en een foto van de grafsteen op de begraafplaats bij de Hervormde kerk in Folsgare

De boerderij zoals (omke)Lammert deze de laatste jaren heeft bewoond.


 

Opeinde -De Pein

In Opeinde hebben verschillende takken van de familie gewoond, ook Jan Jans en Taapke Rommerts woonden tot 1912 in Opeinde voor ze naar PAS-VER verhuisden. Voor info over Opeinde - De Pein zie de site van de Historische vereniging bij geschiedenis.

Foto van de Salvator kerk, het gebouw van de Nederlandse Hervormde Kerk te Opeinde. Deze kerk stond tot 1906 op de begraafplaats in Opeinde. Daarna is er een nieuwe (nog bestaande) kerk gebouwd richting het dorp Opeinde. De familie was lidmaat van deze kerk, er zijn verschillende van der Heides gedoopt en getrouwd.

Foto kerk van de site van: HFDP historische vereniging Opeinde/De Pein

 

Foto van de ingang van de begraafplaats te Opeinde met de klokkenstoel. Op de verhoging rond de klokkenstoel stond tot 1906 de kerk. In 1906 is er een nieuwe kerk gebouwd richting de dorpskom van Opeinde.

 

Familie graven op de bijzondere begraafplaats te Opeinde, op deze begraafplaats zijn zes familiegraven. Deze foto is gemaakt in de oude situatie voor 2004.

 

Na de bijzetting van (omke) Lammert van der Heide in 2004 in het familiegraf zijn de monumenten gerenoveerd en verdeeld over twee graven.

Op de steen van Foppe J. van der Heide staat:

in leven koopman bij Rottevalle.

De familie was naast boer en tapper( herbergier) veekoopman.
zie vier generaties van der Heide veekoopman.

 

Ook op de grafsteen van  een ongetrouwde zoon van Foppe Jans van der Heide en Aaltje Jakobs Noordstra staat het beroep vermeld. in leven koopman bij Rottevalle.

In 2005 is Fokke van der Heide bij zijn eerst vrouw Gooitske van der Meulen 1916-1967 bijgezet. In 2015 is Tjitske Kuipers, de tweede vrouw van Fokke van der Heide, als laatste bijgezet in het van der Heide familie graf. 

 

© Lammert van der Heide Ruinerwold